Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Historia siemiatyckiej „Społem” sięga roku 1909, w którym powstała pierwsza placówka spółdzielcza po nazwą Stowarzyszenie Spożywców w Siemiatyczach, z odpowiednimi udziałami. Pierwszym prezesem stowarzyszenia był Henryk Ciecierski, a członkiem zarządu Henryk Niewiarowski. W roku 1915 działalność Spółdzielni zostaje przerwana a jej majątek, na skutek działań wojennych, zniszczony i rozgrabioony. W lutym 1919 roku utworzony zostaje Oddział Okręgowego Stowarzyszenia Spożywców powiatu bielskiego z siedzibą w Siemiatyczach. Jego założycielem i prezesem zarządu był Stanisław Wołk. W owym czasie Spółdzielnia dynamicznie się rozwijała – na terenie miasta i powiatu funkcjonowało 14 sklepów. Trudności i zahamowanie rozwoju Spółdzielni miały miejsce w okresie kryzysu światowego w 1932 roku, po czym w kolejnych latach, Spółdzielnia stopniowo odzyskała swój potencjał gospodarczy. W okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej prowadziła działalność: w 5 sklepach, zakładzie masarskim oraz hurtowni artykułów spożywczych, materiałów budowlanych i nawozów sztucznych.

Okres wojny zmusza do zawieszenia działalności spółdzielczej. Po odzyskaniu  niepodległości w 1945 roku uruchomiona została w Siemiatyczach Składnica „Społem”, która była źródłem zaopatrzenia w artykuły spożywcze i przemysłowe mieszkańców miasta i okolic. W roku 1948, po reorganizacji, powstała Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Siemiatyczach, a jej pierwszym prezesem w okresie powojennym, został Lucjan Wąsowski. Kolejne lata charakteryzuje ożywiona działalność gospodarcza, rozbudowa bazy materialno – technicznej.
Z dniem 1 lipca 1967 roku w ramach reorganizacji, Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Siemiatyczach została włączona do struktury wojewódzkiej. Spółdzielnia kontynuowała działalność pod nazwą Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców Oddział w Siemiatyczach. W tym czasie przedmiotem działalności była sprzedaż detaliczna w 28 sklepach branży spożywczej i przemysłowej, funkcjonowały 4 zakłady gastronomiczne, piekarnia, masarnia i wytwórnia wód gazowanych oraz realizowana była aktywna działalność społeczno – wychowawcza i usługowa w Ośrodku „Praktyczna Pani”, na rzecz członków i środowiska.

W 1976 roku na skutek tzw. reformy handlu wewnętrznego, utworzone zostały specjalistyczne piony handlowe, w wyniku czego Spółdzielnia musiała oddać sklepy z artykułami przemysłowymi. Mimo to, w latach 1977 – 1986 nastąpił znaczny wzrost jej zasobów majątkowych. Wybudowano i oddano do użytku nowe obiekty handlowe: SDH, sklep spożywczy przy ul. Andersa, restaurację „Oleńka” i nową piekarnię.
Istotnym momentem w historii Spółdzielni było uzyskanie samodzielnego bytu prawnego. Z dniem 1 lipca 1983 roku, w wyniku podziału Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Białymstoku, Spółdzielnia odzyskuje swój majątek trwały i obrotowy i staje się ponownie samodzielnym i samorządnym podmiotem gospodarczym pod nazwą „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Siemiatyczach.

Rok 1989 był kolejnym przełomowym etapem w powojennej historii Spółdzielni. Zmiany polityczne i gospodarcze w kraju wymuszają głębokie, strukturalne zmiany w funkcjonowaniu Spółdzielni. Wprowadzony od 1 sierpnia tegoż roku proces tzw. „urynkowienia gospodarki” miał ogromny wpływ na warunki i działalność gospodarcza Spółdzielni. Szczególnie trudny okres przemian w początkowym okresie transformacji ustrojowej skutkował zmniejszeniem sieci detalicznej, a zakłady gastronomiczne i usługowe uległy całkowitej likwidacji. Wiele wysiłku włożono w uporządkowanie stanu prawnego majątku Spółdzielni. Mimo trudnych warunków, zaostrzonej konkurencji na rynku, w 1997 roku został wybudowany i oddany do użytku sklep spożywczy na osiedlu „Sady”.

Aktualnie prowadzona działalność gospodarcza przez Spółdzielnię koncentruje się na handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi w 10 sklepach detalicznych, hurtowni oraz Zakładzie Piekarsko  Ciastkarskim. Zatrudnia około 90 pracowników a jej działalność popierana jest udziałami blisko 110 członków Spółdzielni.

Obiekty Spółdzielni poddawane są gruntownym remontom i modernizacji oraz wyposażane w nowoczesne maszyny i urządzenia. Naszym atutem jest uznana marka, na miejscowym rynku, producenta wysokiej jakości pieczywa o walorach prozdrowotnych. Elementem wyróżniającym jest systematyczne rozszerzanie asortymentu produktów z zastosowaniem surowców ekologicznie „czystych”, bez chemicznych dodatków. Chleb jest wypiekany tradycyjnymi metodami w oparciu o naturalną fermentację kwasu żytniego, wzbogacony dodatkowo ziarnami zbóż. Innym wyróżnikiem produktowym firmy jest podlaski sękacz – określany mianem „ciasta królewskiego”, oferowany przez Zakład Piekarsko Ciastkarski.

Naszą dewiza jest umiejętne budowanie zaufania i życzliwości klienta. Ponad 100 lat funkcjonowania „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Siemiatyczach upoważnia do stwierdzenia, że Spółdzielnia potrafiła dostosować swoją działalność i utrzymać się na rynku bez względu na warunki ustrojowe, wojny i kryzysy. To bogate doświadczenie sprawia, że tradycja jest naszą siłą. Łączymy ją z nowoczesnością co przysparza korzyści nie tylko spółdzielcom, ale również zyskuje nasze miasto i środowisko.

Spółdzielnia jest solidnym partnerem gospodarczym, terminowo realizuje zobowiązania wobec pracowników, kontrahentów i Skarbu Państwa.